Kapela sv. Andrije u Brezinama

Drvena kapela sv. Andrije u Brezinama jedna je od rijetko očuvanih drvenih kapela u Slavoniji, a smještena je na mjesnom groblju. Kapela je izgrađena u 18. st, a danas je zbog svoje jedinstvenosti zaštićena kao spomenik kulture.  Ovakve kapelice u Slavoniji su se gradile nakon oslobođenja od Turaka kako bi se što prije obnovio vjerski život. 

Tijekom Domovinskog rata kapela je bila teško oštećena, a obnovljena je zahvaljujući donacijama.  Ova drvena kapela ima drveni pokrov napravljen od cijepanih hrastovih daščica. U sklopu kapele nalaze se slika Majke Božje kako drži u zagrljaju dijete obučeno u narodnu nošnju ovog kraja. Kapela je posvećena sv. Andriji, prvome koji je od dvanaestorice apostola pošao za Isusom.

Molitva sv.Andriji

O slavni sveti Andrija, ti si bio prvi koji je prepoznao i slijedio Jaganjca Božjega. Sa svojim prijateljem, svetim Ivanom, ostao si s Isusom tog prvog dana, svoj čitav život i za svu vječnost. Kao što si vodio svoga brata, sv. Petra, Kristu, i još mnoge druge poslije njega, vodi i nas k Njemu. Uči nas da vodimo druge Kristu isključivo iz ljubavi prema njima i predanosti njegovoj službi. Pomozi nam naučiti lekciju križa i nositi naše svakodnevne križeve bez prigovora tako da nas oni odvedu do Isusa. Amen.

LOKACIJA

Adresa: Brezine 34551 Lipik