Kapela Presvetog Srca Isusovog

Smještena uz glavnu cestu u mjestu Dobrovac nalazi se kapelica posvećena u čast Presvetog Srca Isusovog. Za vrijeme Domovinskog rata, kapelica je bila sravnjena sa zemljom. U travnju 2019. konačno je završena njezina obnova zahvaljujući pomoći grada Lipika i brojnim donacijama mještana.

Danas se ovdje može zastati na putu prema Lipiku i pomoliti se. Ispred kapelice nalazi se i kip Isusa na križu. U blizini kapelice nalazi se i replika starih vatrogasnih kola.  

Važnost štovanja Presvetog Srca Isusovog

Gotovo svaka katolička crkva ima kip ili oltarnu sliku posvećenu
Presvetom Srcu Isusovu. Upravo prisutnost ovog motiva u svakoj crkvi
naglašava važnost njegova štovanja. Radi se o pobožnosti koju je Crkva
uzdigla na posebno mjesto i stavila u središte objave.

Kako je srce središte bića, a ujedno i simbolički naziv za čovjekovu
sveukupnost, može se reći da je Srce Isusovo simbol Božje ljubavi.

,,Shvaćeno u svjetlu božanskog Pisma označava cjelokupnost Isusova
bića, njegove osobe razmatrane u svojoj najintimnijoj i bitnoj jezgri.’’

Razmatranje, upoznavanje i nasljedovanje Isusove osobe nešto je na
što je pozvan svaki kršćanin po primanju sakramenta krštenja ( krstjani –
kristoliki – oni koji sliče na Krista ). Razmatranje, upoznavanje i nasljedovanje Isusove osobe nešto je na što je pozvan svaki kršćanin po primanju sakramenta krštenja ( krstjani–kristoliki – oni koji sliče na Krista ).

 

Kao što su ,,često podsjećali rimski pape, pobožnost Srcu Isusovu ima čvrst temelj u Svetome pismu. Isus, koji je jedno s Ocem (Iv 10,30), poziva svoje učenike na življenje u prisnome zajedništvu s njim, na usvajanje njegove osobe i njegove riječi kao pravila ponašanja, a sebe samoga objavljuje kao učitelja »krotka i ponizna srca« (Mt 11,29). ‘’

Može se reći da je svijet imao priliku upoznati Božju ljubav preko Isusova Presvetog Srca. Čitanje i razmatranje evanđeoskih tekstova najsigurniji su način približavanja Isusovu Srcu no Crkva nudi različite oblike pobožnosti Presvetom Srcu Isusovu među kojima su najraširenije pobožnost vršenja devet prvih petaka i Zlatna krunica.

Možda će ,,svu vrijednost i teološku utemeljenost štovanja Presvetoga Srca Isusova kao simbola Božje ljubavi’’ najbolje oslikati izjave nekih papa posljednjega stoljeća.

Leon XIII.: “Pobožnost Srcu Isusovu jest najsigurnija i najkorisnija duhovnost.”

Pio XI.: “To je sinteza cijeloga kršćanstva.”

Pio XII.: “Štovanje Srca Isusova jest najkompletnija ispovijest kršćanske vjere.”

Pavao VI.: “Srce Isusovo jest uzvišeni oblik one prave pobožnosti, koja se traži za naše vrijeme.”

Papa Ivan Pavao II.: “U Presvetom Srcu Isusovu nalazimo sintezu svih otajstava naše vjere.”

Pobožnost 9 prvih petaka i blagdan Presvetog srca Isusovog

Isus se ukazao francuskoj redovnici Mariji Margareti Alacoque, te joj objavio želju da se štuje njegovo Presveto Srce kroz pobožnost devet prvih petaka.

Zlatna krunica

Jedna je od najljepših molitava koje Crkva nudi u svojoj riznici pobožnosti.

Razmatranje o Isusu čovjeku

Ostvarujem sebe kada sam u svemu sličan Isusu Kristu - prema svojim mogućnostima.

LOKACIJA

Adresa: 34551 Dobrovac