Sakralna baština

Župna crkva sv. Franje Asiškog
Crkva sv. Katarine Mučenice u Gaju
Kapela sv. Andrije u Brezinama
Crkva sv. Mihovila u Brekinskoj
Crkva sv. Ane u Poljani
Kapela Presvetog Srca Isusovog
Kapelica sv. Antuna u Kukunjevcu
Crkva sv. Ivana Krstitelja u Marinom Selu
Crkva sv. Antuna u Antunovcu