Priča o Jankovićima

Davne 1760. g. Lipik je postao vlasništvo plemenite hrvatske obitelji Janković. Uz Lipik obitelj Janković posjedovala je vlastelinstva u Daruvaru, Pakracu i Siraču. Grof Antun Janković se smatra i osnivačem grada Daruvara, a njegov nećak Izidor ostavio je neizbrisiv trag u Lipiku. 

Iz vremena kada su Jankovići vladali Lipikom bilježe se i prvi zapisi o ljekovitim termalnim vodama po kojima je grad nadaleko poznat. U prvoj polovici 19.st. grof Izidor je započeo s izgradnjom nove kupališne zgrade u kojoj su se nalazile tri kupelji, a oko zgrade izgrađen je perivoj koji je danas zatićen spomenik parkovne arhitekture. Izgradnja novih objekata i uređenje okoliša doprinijeli su razvoju i procvatu lječilišta. 

Uz lječilište, grof Izidor je potaknuo i razvoj ergele u Lipiku koja i danas brine o plemenitim konjima lipicancima. 

Prema nekim zapisima, vjeruje se da je Izidorova sestra, grofica Jelka, voljela boraviti u Lipiku. S koljena na koljeno prenosile su se priče o grofici Jelki koja je voljela šetati lipičkim perivojem. Danas  možete vidjeti kamenu klupu grofice Jelke i umjetno stvoren Jelkin brijeg

Podalje od Lipika, u seoskom naselju Gaj, nalazi se župna crkva sv. Katarine Mučenice, a odmah pored crkve nalazi se župni dvor za kojeg se pretpostavlja da je dao izgraditi Izidor Janković.

Pretpostavlja se da je cijelo područje oko crkve i župnog dvora u Gaju pripadalo Jankovićima, a prema nekim zapisima sam Izidor je utemeljio licitaciju životinja na blagdan sv. Antuna Opata. 

Izidor Janković rođen je u obiteljskom dvoru u mjestu Stražeman, udaljenom otprilike 50 km od Lipika. U mjestu Stražeman nalazi se prekrasna barokna župna crkva sv. Mihovila s kraja 18. st.

U toj župnoj crkvi nalazi se granitni nadgrobni spomenik I. Jankovića s figurama u metalu (lik pokojnika, tugujuća supruga i alegorija smrti). U sklopu crkve pronađene su barokne freske iz 18. stoljeća i predstavljaju četiri evanđelista. 

Ova crkva posebna je i po tome što se u njoj nalaze relikvije i mozaik blaženog Alojzija Stepinca i Ivana Merca. Davne 1987. godine postavljene su u crkvi relikvije blaženog Alozija Stepinca, a tadašnji župnik je zbog toga bio zatvoren.